REGULAMENTUL CONCURSULUI DE DESENE „Orașul meu frumos”

 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul concursului de desene „Orașul meu frumos” (”Campania”) este RETRO-FOOD S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social în Iași, str. Belvedere nr. 2, Jud. Iași, înregistrat la Oficiul Registrul Comerţului J22/795/2012, cod de înregistrare fiscală RO 30180132, capital social 780 lei, reprezentată prin împuternicit Dl./Dna. Cazimir Mihaela („Organizatorul”).

 1. Perioada de desfăşurare și încetarea campaniei

Campania se va desfășura în baza prezentului regulament, între 23 mai 2023 – 20 iulie 2023. 

Campania promoțională poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului din motive comerciale și/sau de orice altă natură, precum și în cazul producerii unui eveniment de forță majoră care împiedica desfășurarea Campaniei.

 1. Dreptul de participare și date cu caracter personal

La Campanie pot participa numai persoanele fizice, cu vârsta până în 14 ani, cu domiciliul în municipiul Iași.

La Campanie nu au voie să participe angajații Organizatorului, proprietarii spațiilor comerciale în care își desfășoară activitatea Organizatorul, angajatii lor precum sau toţi cei implicaţi în organizarea Campaniei.

Pentru participarea la Campanie, participanților li se vor cere date cu caracter personal (nume și prenume) prin documentele de înscriere la campanie.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislației naționale și europene în vigoare, pe toata durata prevăzută de lege pentru păstrarea documentelor aferente Campaniei, de către Organizatorul Campaniei și de către orice alți terti implicați în desfășurarea acesteia, în scopul derularii campaniei și/sau pentru orice alte scopuri pentru care participantii si-au mai dat acordul prin documentele de înscriere, cum ar fi (dar fără a se limita la) numele și prenumele, datele complete de identificare și de contact ale castigatorilor etc.

Prevederile prezentului document se completează cu cele ale informarii generale privind protecția datelor având caracter personal, ce poate fi consultata gratuit prin accesarea următorului link: https://cuptorulmoldovencei.ro/politica-gdpr/.

 1. Premii

În cadrul campaniei „Orașul meu frumos”, se oferă:

 • Câte un tort personalizat, a câte 1,5 kg fiecare indiferent de sortiment, decorat cu pastă de zahăr și figurine.

Numărul total de premii oferite în cadrul campaniei: 3.

Valoarea comerciala individuala a premiului oferit de Cuptorul Moldovencei este 500 de lei (TVA  inclus).

 1. Taxe și impozite

Impozitul pentru premiile obținute de către câștigătorii prezentului concurs se calculează potrivit legislației fiscale în vigoare. Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri. Nu sunt impozabile veniturile sub formă de premii sub valoarea de 600 lei inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

 1. Mecanismul Campaniei

Modul de înscriere în concurs:

 1. Concursul se adresează copiilor până în 14 ani.
 2. Domiciliul de reședință în municipiul Iași.
 3. Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să aducă, în perioada 23 mai 2023 – 30 iunie 2023 o planșă A4 cu titlul „Orașul meu frumos” în una din locațiile noastre (vezi aici locațiile). Pentru a avea o evidență în desemnarea câștigător, fiecare părinte va transmite datele sale de contact și numele copilului care a realizat desenul. 
 4. În perioada 1-16 iulie 2023, desenele vor fi expuse în cadrul unui vernisaj în locația Cuptorul Moldovencei din Super Copou. Desenele vor putea fi înapoiate participanților între 17 și 20 iulie, după data de 20 iulie desenele nu se vor mai păstra.  

Desemnarea câștigătorului și a premiului:

 1. Câștigătorii vor fi desemnați în urma voturilor unui juriu format din echipa Cuptorul Moldovencei și a Fundației Comunitare Iași.
 2. Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 1 iulie. 
 3. Pentru a se intra în posesia premiului, se va trimite un voucher fiecărui câștigător. Câștigătorul are posibilitatea să comande tortul personalizat în termen de 2 luni de la primirea voucherului. Comenzile de tort se dau cu minim 3 zile înainte.  

7. Regulamentul Oficial și modificările lui

Regulamentul de participare autentificat precum și eventualele modificările survenite la acest Regulament, sunt disponibile în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant prin publicare pe site-ul https://cuptorulmoldovencei.ro

 1. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

RETRO-FOOD S.R.L.

Prin împuternicit 

Cazimir Mihaela

Cerere ofertă
Tort de Nuntă

Cerere ofertă
Candy Bar Glazurai

Cerere ofertă
Candy Bar Tradițional