Termeni și condiții

Termeni și condiții

Acceptarea prezentelor Termene si Condiții reprezintă un contract la distanță încheiat între: a) dumneavoastră în calitate de utilizator al sistemului de comenzi online și b) RETRO-FOOD S.R.L., cu sediul social în str. Belvedere nr. 2, Iași, Jud. Iași, înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului J22/795/2012, cod de înregistrare fiscala RO 30180132, capital social 780 lei, în calitate de deținător al sistemului de comenzi online.

1. Definiții

Explicarea termenilor folosiți în acest document conform modalității în care vor fi utilizați:
a. „Sistemul” sau ”Platforma” – platforma prin intermediul căreia se plasează comenzi online, cu livrare la domiciliu sau ridicare din locațiile noastre. Toate informațiile despre Platformă sunt disponibile exclusiv pe site-ul https://shop.cuptorulmoldovencei.ro/;
b. „Noi” sau “Local/Localul” – RETRO-FOOD S.R.L., cu sediul social în str. Belvedere nr. 2, Iași, Jud. Iasi, înregistrata la Oficiul Registrul Comerțului J22/795/2012, cod de înregistrare fiscala RO 30180132, în calitate de deținător al sistemului de comenzi online;
c. „Dispozitiv” – pc-ul, laptopul, telefonul, tableta si/sau orice alt dispozitiv electronic de pe care Sistemul este utilizat;
d. „Utilizator” – orice persoană care utilizează Formularul de Comandă de pe unul sau mai multe dispozitive mobile și/sau desktop și/sau website-ul Localului;
e. ”Comandă” – o comandă plasată de un Utilizator către Local prin intermediul Platformei cu privire la Bunul/Bunurile selectat/e de Utilizator;
f. „Bunuri” – produsele oferite Utilizatorilor de către Local prin intermediul Platformei;
g. „Termeni și Condiții” – prezentul document, precum și orice alte documente la care se face referire in prezentul document si/sau care sunt disponibile din cadrul Sistemului si care reglementează relația juridică dintre Local și Utilizatori;
h. ”Formular de Comandă” sau ”Formularul” – formular online care este completat de Utilizatori (clienți ai Localului) cu scopul de a plasa o comandă. Formularul de Comandă trimite datele Utilizatorilor către Sistem; așadar, când ne vom referi la termenul „Platformă” si/sau ”Sistem”, ne putem referi implicit și la acest Formular.

2. Consimțământul privind acceptarea Termenilor și Condițiilor
Utilizatorii au dreptul de a utiliza Sistemul numai după acceptarea prealabilă a Termenilor și Condițiilor prin completarea campului de optiune aferent din cadrul Formularului. Se consideră înțeles și acceptat în integralitate și fără rezerve tot conținutul Termenelor si Condițiilor atunci când Utilizatorul bifeaza in cadrul Formularului …… În Formularul de Comanda și înainte de a plasa o comandă este menționat faptul ca prin ….. sunteți de acord cu toate prevederile prezentelor Termene și Condiții.
Termenii și Condițiile pot fi modificate în mod unilateral de către Local, fără consimțământul si/sau notificarea prealabila a Utilizatorilor. Orice modificare a Termenelor și Condițiilor va fi adusă la cunoștința Utilizatorilor exclusiv prin încărcarea noii versiuni a acestora în cadrul Platformei. Pe cale de excepție, în situația în care modificarea Termenilor și Condițiilor este generată de modificarea legislației aplicabile, modificarea va intra în vigoare imediat.

3. Utilizarea Platformei

3.1. Comandă online
Platforma poate fi utilizată și în scopul realizării de comenzi online cu livrare la o adresa indicata de dumneavoastră sau cu ridicare personală a Bunurilor din locația aleasă. Publicăm in cadrul Platformei toate Bunurile pe care Utilizatorii le pot comanda prin intermediul Sistemului. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Sistem (imagini statice / dinamice etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Localului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Livrarea Bunurilor achiziționate cu ajutorul Platformei este realizată de către Noi, iar destinația lor este pentru consumul propriu și sub nicio formă pentru revânzare. Localul poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru orice aspecte ce țin de onorarea Comenzii, nefiind necesara informarea si/sau acordul Utilizatorului. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Utilizator pentru toate obligațiile contractuale.

Dacă Utilizatorul este alergic are obligația să consulte Platforma si/sau sa ne contacteze pentru informații despre ingrediente și alergeni, înainte de a plasa o Comandă si sa insereze toate aceste precizări si in cadrul Formularului.
Prin finalizarea Comenzii, ne confirmați faptul că toate datele furnizate prin intermediul Formularului, necesare procesului de comandă, sunt corecte și complete la data plasării Comenzii. Sistemul nu permite modificarea ulterioara a Comenzii de către Utilizatori.
Orice Comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea Bunurilor și de capacitatea/posibilitatea livrării. Pentru motive justificate, Localul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comanda. Daca modificam cantitatea de Bunuri din Comanda va vom anunța la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Localului cu ocazia plasării Comenzii și va vom returna suma achitata in avans pentru partea din Comanda care nu se va mai livra. Prin înregistrarea unei Comenzi in Sistem, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail etc.) prin care Localul își derulează operațiunile comerciale. Vă vom contacta telefonic și/sau prin alte mijloace de comunicare în orice situație în care este necesară contactarea dumneavoastră în vederea clarificării datelor inserate în Formular și/sau pentru orice alte aspecte aferente Comenzilor plasate. Localul are libertatea de a gestiona informațiile primite de la dumneavoastră fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.
Pentru anularea Comenzii trebuie să ne notificați imediat, atât pe e-mail cat si telefonic, transmițând numărul comenzii. În cazul în care anularea se face în timp util și acceptăm anularea Comenzii, vă vom returna suma totală în termen de până la 14 zile lucrătoare din momentul aprobării anularii.

3.2. Conferirea dreptului de utilizare a Platformei
Vă oferim un drept de utilizare a Platformei începând cu prima utilizare a acesteia, sub condiția respectării Termenilor și Condițiilor și a legislației aplicabile.
Dreptul de utilizare a Platformei poate fi limitat, suspendat sau după caz retras unilateral de către Local oricând, fără acordul si/sau notificarea prealabila a Utilizatorului. De regulă, dreptul de utilizare va fi retras în situații cum ar fi (dar fără a se limita la) următoarele: Utilizatorul își încalcă obligațiile impuse prin Termenii și Condițiile prezente și/sau prin lege; Utilizatorul folosește Platforma cu rea-credință, producând sau existând riscul să producă prejudicii Localului si/sau oricăror terți; Utilizatorul comite sau Noi apreciem că Utilizatorul intenționează să comită orice fraudă cu privire la Platformă; decidem să limităm numărul Utilizatorilor ce au acces la Sistem pentru orice alte motive comerciale si/sau de orice alta natura decise de Local etc..

3.3. Efectuarea comenzilor online
Comenzile vor fi efectuate de către Utilizatori prin intermediul Platformei. Orice Comandă efectuată trebuie să fie confirmată si de către Noi. Comanda este considerată confirmată numai în momentul în care comunicăm Utilizatorului acest lucru prin email și/sau SMS și/sau telefonic.

3.3.1 Prețul și plata
Toate prețurile listate pentru Bunurile oferite reflectă prețul la momentul includerii în listă. În funcție de necesitatea unor modificări, putem actualiza prețurile Bunurilor in Sistem. Toate prețurile sunt în RON cu TVA inclus. Costurile de livrare vor fi in toate cazurile achitate de către Utilzatori separat de prețul Bunurilor si vor fi calculate, adăugate la aceste preturi si comunicate Utilizatorilor automat in cuprinsul Formularului, în funcție de modalitatea si adresa de livrare aleasa de aceștia.
Prețul total al Comenzii inclusiv taxele de livrare (unde este cazul) și orice alte cheltuieli, vă vor fi afișate în momentul plasării Comenzii. Pentru Comenzile ce urmează a fi ridicate de către dumneavoastră din locațiile administrate de Local, preturile si rezervările Bunurilor sunt valabile 48 (patruzecisiopt) de ore de la plasarea Comenzii de către Utilizator.

Plata online va trebui efectuată înaintea livrării Comenzii. Pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, detaliile cardului vor fi criptate. De asemenea, banca dumneavoastră emitentă poate efectua controale de securitate și poate confirma plasarea Comenzii. Procesatorul de plăți contractat de Noi nu efectuează și conversie valutară. In cazul plaților online Localul nu este si nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzând dar fără a se limita la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru orice astfel de aspecte o poarta exclusiv Utilizatorul.
Plățile sunt procesate de către EuroPayment Services, cu sediul în str. Ion Câmpineanu, nr. 11, Bloc Union, etaj 8, camera 803, Sector 1, București, România, 010031, prin platforma euplatesc.ro.
In toate cazurile, proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata Utilizatorului la livrare si numai după efectuarea plații aferente de către acesta.

3.3.2 Livrarea
Durata livrării este aproximativă și poate varia în funcție de numeroși factori.
In situatia putin probabila in care constatați că lipsesc o parte din Bunurile mentionate in Comanda dumneavoastra ori ca acestea sunt neconforme, vă rugăm să ne ne semnalati aceste aspecte la momentul livrării pentru a putea soluționa problema apărută, sub sanctiunea neluarii in considerare a obiectiilor dumneavoastra ulterioare.
Va trebui să ne contactați la momentul livrării si prin telefon sau prin e-mail folosind datele de contact din sectiunea aferenta a Platformei și în funcție de gravitatea situației vă vom rambursa in cel mai scurt termen posibil, total sau parțial, contravaloarea Comenzii achitata in avans, ori vom inlocui Bunurile neconforme cat mai repede cu putinta, fara perceperea vreunor costuri din partea dumneavoastra.

3.4. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Utilizatorii se obligă:
a. să folosească Platforma cu bună credință, cu respectarea dispozițiilor legale și numai în scopul în care aceasta a fost creată;
b. să utilizeze Platforma numai în scop personal;
c. să nu comercializeze si/sau sa disemineze informațiile obținute prin intermediul Platformei și să nu utilizeze aceste informații pentru a face concurență neloială față de Local;
d. să nu plaseze nicio Comandă dacă, în acord cu dispozițiile legale, nu au vârsta necesară in acest sens;
e. să efectueze comenzile cu bună credință și respectiv să onoreze toate comenzile făcute prin intermediul Platformei sau, după caz, să anuleze comenzile pe care nu le pot onora;
f. în toate situațiile în care pentru utilizarea Platformei sau a unei funcții a acesteia se menționează obligația plății unui preț, Utilizatorii se obligă să achite prețul solicitat pentru a putea utiliza Platforma.

Le este interzis Utilizatorilor:
a. acordarea oricăror drepturi privind conținutul Platformei unei terțe persoane;
b. utilizarea oricăror mijloace automate pentru a accesa sau utiliza Platforma (inclusiv scripturi, „bot” sau alt software similar);
c. orice altă acțiune prin care s-ar putea crea concurență neloială Localului sau prin care ar putea fi prejudiciate drepturile acestuia de orice fel (drepturi civile, comerciale, de natură intelectuală ș.a)

4. Răspunderea părților

4.1. Răspunderea Utilizatorilor privind utilizarea Platformei
Utilizatorul este deplin responsabil pentru felul în care utilizează Platforma, precum și pentru consecințele, eventualele prejudicii produse ca urmare a utilizării Platformei, atât față de Local, cât și față de terți.
Prin plasarea Comenzilor prin intermediul Platformei noastră, Utilizatorul stabilește o relație contractuală cu Noi atât privire la Bunurile comandate de pe Platformă, cat și cu privire la livrarea acestora, între Noi și el.

4.2. Limitarea răspunderii privind funcționarea Platformei
Punem Platforma la dispoziția Utilizatorilor în starea sa de la data accesării și cu toate că intenția noastră este aceea de a furniza un serviciu online continuu și stabil, nu putem garanta disponibilitatea continuă a acesteia sau funcționarea permanentă fără erori.
Precizăm că nu putem asigura Utilizatorilor servicii de garanție și/sau mentenanță și/sau suport tehnic in privința Sistemului. Cu toate acestea, apreciem dacă sesizați orice bug sau neconcordanță pe email și vom încerca soluționarea problemei.
Va asiguram ca vom depune toate eforturile pentru asigurarea securității Platformei, dar nu răspundem în cazul în care, din orice motiv, telefoanele, tabletele sau calculatoarele Utilizatorilor sunt afectate ca urmare a utilizării acesteia si/sau pentru eventualele prejudicii generate de utilizarea Sistemului de către dumneavoastră.

5. Drepturi de proprietate intelectuală
Deținem toate drepturile de proprietate intelectuală asupra oricăror elemente ale Sistemului, inclusiv dar fără a se limita la cele de design și text incluse în cadrul Platformei.
Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile noastre de proprietate intelectuală asupra Sistemului și să nu efectueze nicio acțiune/omisiune prin care acestea ar fi încălcate, cum ar fi dar fără a se limita la următoarele: să nu copieze, modifice, transforme logo-ul, elementele de design si/sau orice text disponibil în Platformă, să nu încerce înregistrarea acestora la organismele competente și să nu se opună înregistrării acestora de către Local, să nu creeze platforme similare dacă prin această acțiune încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Localului, îndepărtarea însemnelor care marchează dreptul de autor al Localului asupra conținutului Platformei, precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului Platformei, decât cu acordul scris expres al Localului etc..
Totodată, va rugam sa aveți in vedere si faptul ca în Platformă pot fi publicate si elemente (de text, grafică, foto sau video si/sau de orice altă natură) pentru care Localurile si/sau alte terțe părți ar putea deține de asemenea drepturi de proprietate intelectuală. Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza conținutul Platformei numai in scopuri personale sau non-comerciale si numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile prezentelor Termene și Condiții.

6. Date având caracter personal
Prevederile prezentului document se completează cu cele ale informării generale privind protecția datelor având caracter personal, ce poate fi consultata prin accesarea următorului link: https://cuptorulmoldovencei.ro/politica-gdpr/.

7. Indicatori cookies
Prevederile prezentului document se completează cu cele ale politicii generale referitoare la indicatorii cookies, ce poate fi consultata prin accesarea următorului link: …..

8. Alte dispoziții
Acest document a fost aprobat și intră în vigoare la data de 10 iunie 2020 și își va produce efectele începând cu această dată.