REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE „Motanul de la Cuptor”

1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei promoţionale „Motanul de la Cuptor”  („Campania”) este RETRO-FOOD S.R.L., pesoana juridica romana, cu sediul social în Iași, str. Belvedere nr. 2, Jud. Iasi, înregistrat la Oficiul Registrul Comerţului J22/795/2012, cod de inregistrare fiscala RO 30180132, capital social 780 lei, reprezentata prin imputernicit Dna. Simargu Mihaela („Organizatorul”).

2. Perioada de desfăşurare si incetarea campaniei

Campania se va desfasura în baza prezentului regulament, în data de 27-31 ianuarie 2021. Campania promoțională poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului din motive comerciale și/sau de orice altă natură, precum și în cazul producerii unui eveniment de forță majoră care împiedica desfășurarea Campaniei.

3. Dreptul de participare si date cu caracter personal

La Campanie potparticipa  numai persoanele fizice, cu vârsta peste 18 ani, din municipiul Iași.

La Campanie nu au voie să participe angajatii Organizatorului, proprietarii spatiilor comerciale in care isi desfasoara activitatea Organizatorul, angajatii lor precum si toţi cei implicaţi în organizarea Campaniei.

În cadrul Campaniei se iau în considerare doar postările personale (pozele trimise personal într-un comentariu). După sesizarea de preluare a postărilor (informațiilor) de către alte persoane se vor lua măsuri iar postările vor fi șterse din cadrul concursului.

Pentru participarea la Campanie, participantilor li se vor cere date cu caracter personal prin documentele de inscriere la campanie.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislației naționale si europene in vigoare, pe toata durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Campaniei, de catre Organizatorul Campaniei si de catre orice alti terti implicati în desfășurarea acesteia, în scopul derulării campaniei și/sau pentru orice alte scopuri pentru care participanții și-au mai dat acordul prin documentele de înscriere, cum ar fi (dar fără a se limita la) numele si prenumele, datele complete de identificare și de contact ale câștigătorilor etc.

Prevederile prezentului document se completează cu cele ale informării generale privind protecția datelor având caracter personal, ce poate fi consultata gratuit prin accesarea următorului link: https://cuptorulmoldovencei.ro/politica-gdpr/.

4. Premii

Premiul oferit constă într-o ciocolată de casă de la Cuptor.

Numărul total de premii oferite în cadrul campaniei: fiecare participant care va îndeplini toate criteriile menționate în prezentul regulament va primi o ciocolată de casă de la Cuptor.

Valoarea comerciala individuală a premiului tip ciocolată de casă este 5 lei (TVA  inclus).

5. Taxe si impozite

Impozitul pentru premiile obținute de către câștigătorii prezentului concurs se calculează potrivit legislației fiscale în vigoare. Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

6. Mecanismul Campaniei

Modul de înscriere în concurs:

Pentru a se înscrie în cadrul campaniei, participantul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Vârsta minimă de 18 ani.
 • Domiciul de reședință în municipiul Iași.
 • Realizarea unei fotografii cu pisica și precizarea numelui acesteia în cadrul postării concursului.
 • Postarea fotografiei într-un comentariu la postarea aferetă concursului de pe pagina de Facebook Cuptorul Moldovencei.
 • Etichetarea a încă doi prieteni care au pisici.
 • Pentru înscrierea în concurs se va lua în considerare o singură postare per participant, alte postări realizate nu vor fi luate în considerare.
 • Vă rugăm să nu postați poze cu minori sau cu alte persoane fără acordul acestora în prealabil.

Desemnarea câștigătorului și a premiilor:

 • Persoanele a căror fotografie seamănă din punct de vedere a poziției cu pisica de la Cuptor vor fi desemnate automat câștigătoare. Pisica de la Cuptor se găsește aici: https://www.facebook.com/CuptorulMoldovencei/photos/a.201153036698157/2055438757936233/
 • În cazul în care persoanele care  nu respectă toate condițiile de participare menționate anterior, se vor alege alți câștigători.
 • Câștigătorii vor fi desemnați pe data de 1 februarie 2021. În urma anunțului postat pe platforma Facebook, în cadrul căruia se vor anunța câștigătorii, aceștia vor fi contactați pentru primirea premiului printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook  Cuptorul Moldovencei. Câștigătorii pot revendica premiul în perioada 2-7 februarie 2021, interval orar 08:00-19:00.
 • Premiile se vor ridica personal, din cadrul locației Cuptorul Moldovencei Podu Roș (Șos. Națională 198, bl B, Parter), Tătărași (Str. Ion Creangă 7, bl K2, Parter) SAU Alexandru (Blvd. Alexandru cel Bun 22, bl. H8, Parter) în perioada 2 – 7 februarie 2021.
 • În cazul în care unul dintre câștigătorii desemnați nu revendică/ridică premiul în perioada specificată, premiul respectiv va fi oferit următorului participant care îndeplinește toate criteriile de participare.

7. Regumalentul Oficial si modificarile lui

Regulamentul de participare autentificat precum si eventualele modificarile survenite la acest Regulament, sunt disponibile în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant prin publicare pe site-ul https://cuptorulmoldovencei.ro.

8. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

RETRO-FOOD S.R.L.

Prin imputernicit,

Simargu Mihaela

Cerere ofertă
Candy Bar de Poveste

Cerere ofertă
Candy Bar Mic

Cerere ofertă
Candy Bar Tradițional