REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE „#CuptorulMoldovencei”

 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei promoţionale „#CuptorulMoldovencei” („Campania”) este RETRO-FOOD S.R.L., pesoana juridica romana, cu sediul social în Iași, str. Belvedere nr. 2, Jud. Iași, înregistrat la Oficiul Registrul Comerţului J22/795/2012, cod de înregistrare fiscală RO 30180132, capital social 780 lei, reprezentată prin împuternicit Dl./Dna. Simargu Mihaela („Organizatorul”).

 1. Perioada de desfăşurare si incetarea campaniei

Campania se va desfășura în baza prezentului regulament, între 12 iulie 2021 – 3 septembrie 2021.

Campania promoțională poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului din motive comerciale și/sau de orice altă natură, precum și în cazul producerii unui eveniment de forță majoră care împiedica desfășurarea Campaniei.

 1. Dreptul de participare si date cu caracter personal

La Campanie pot participa  numai persoanele fizice, cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul în municipiul Iași.

La Campanie nu au voie să participe angajații Organizatorului, proprietarii spațiilor comerciale în care își desfășoară activitatea Organizatorul, angajatii lor precum sau toţi cei implicaţi în organizarea Campaniei.

În cadrul Campaniei se iau în considerare doar postările personale (pozele postate pe contul personal și public de Facebook sau Instagram). După sesizarea de preluare a postărilor (informațiilor) de către alte persoane se vor lua măsuri, iar postările vor fi șterse din cadrul concursului.

Pentru participarea la Campanie, participanților li se vor cere date cu caracter personal prin documentele de înscriere la campanie.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislației naționale și europene în vigoare, pe toata durata prevăzută de lege pentru păstrarea documentelor aferente Campaniei, de catre Organizatorul Campaniei si de catre orice alti terti implicați în desfășurarea acesteia, în scopul derularii campaniei și/sau pentru orice alte scopuri pentru care participantii si-au mai dat acordul prin documentele de înscriere, cum ar fi (dar fără a se limita la) numele și prenumele, datele complete de identificare și de contact ale castigatorilor etc.

Prevederile prezentului document se completează cu cele ale informarii generale privind protecția datelor având caracter personal, ce poate fi consultata gratuit prin accesarea următorului link: https://cuptorulmoldovencei.ro/politica-gdpr/.

 1. Premii

Premiile oferite constau în:

 • 1 tort Hora, de 1 kg/câștigător.

Numărul total de premii oferite în cadrul campaniei: 8.

Valoarea comercială totala a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 760 de lei (TVA inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului este 95 de lei (TVA  inclus).

 1. Taxe si impozite

Impozitul pentru premiile obținute de către câștigătorii prezentului concurs se calculează potrivit legislației fiscale în vigoare. Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri. Nu sunt impozabile veniturile sub formă de premii sub valoarea de 600 lei inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

 1. Mecanismul Campaniei

Modul de înscriere în concurs:

Pentru a se înscrie în cadrul campaniei, participantul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Vârsta minimă de 18 ani.
 • Domiciliul de reședință în municipiul Iași.
 • Realizarea unei fotografii cu o pisică ce stă în poziția #CuptorulMoldovencei (conform fotografiei postate în cadrul concursului pe pagina de Facebook Cuptorul Moldovencei)
 • Postarea fotografiei pe Facebook sau Instagram
 • Adăugarea în descrierea fotografiei: #CuptorulMoldovencei
 • Pentru înscrierea în concurs se va lua în considerare o singură postare per participant, alte postări realizate nu vor fi luate în considerare.
 • Tragerea la sorți se va face în fiecare zi de joi din perioada 12 iulie – 3 septembrie 2021 prin platforma random.org; înregistrările tragerilor la sorți vor fi disponibile pe pagina de Facebook

Desemnarea câștigătorului și a premiilor:

 • Câștigătorii vor fi desemnați în fiecare zi de joi în intervalul 9 iulie – 3 septembrie 2021 la ora 12:00. În urma anunțului postat pe platforma Facebook, în cadrul căruia se vor anunța câștigătorii, aceștia vor fi rugați să ne contacteze pentru primirea premiului printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook  Cuptorul Moldovencei.
 • Premiile se vor doar ridica personal, din cadrul locațiilor Cuptorul Moldovencei din Municipiul Iași (Păcurari, CUG, Podu Roș, Centru, Alexandru, Tătărași, Valea Lupului, adrese exacte: https://cuptorulmoldovencei.ro/contact/). Câștigătorii pot revendica premiul în următoarele 2 zile lucrătoare și au obligativitatea să ne transmită din ce locație doresc să ridice premiul.
 • În cazul în care unul dintre câștigătorii desemnați nu revendică/ridică premiul în perioada specificată, premiul respectiv va fi oferit următorului participant care îndeplinește toate criteriile de participare.
 1. Regumalentul Oficial si modificarile lui

Regulamentul de participare autentificat precum și eventualele modificările survenite la acest Regulament, sunt disponibile în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant prin publicare pe site-ul https://cuptorulmoldovencei.ro

 1. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

RETRO-FOOD S.R.L.

Prin împuternicit 

Simargu Mihaela

ro_RORomanian

Cerere ofertă
Candy Bar de Poveste

Cerere ofertă
Candy Bar Mic

Cerere ofertă
Candy Bar Tradițional